Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme çalışmaları; hukuk alanında yıllarca deneyim kazanmış ve bu alandaki terimlere hâkim uzman tercümanlar tarafından çevrilmesi gereken projelerdir. Hukuki tercüme işleri; mahkeme kararları, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, hukuki yazışmalar, şartname, yönetmelikler, kanunlar vb. hukuki metinleri kapsamaktadır. Advance Tercüme, Türkiye'nin çeşitli illerindeki yargı makamlarına, avukatlara ve hâkimlere vermiş olduğu çeviri hizmetleriyle hukuki tercüme konusundaki deneyim ve güvenirliliğini ispatlamıştır.

.